00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org
Storie E Suksesit

Storie e suksesit

Një i ri nga Mitrovica është kontratuar me punë pasi ka përfunduar me sukses kursin e kamerës në qendrën rinore Diakonie. Një nga pjesëmarrësit [1] që ka treguar perfomancë të shkëlqyer gjatë kursit të kamerës, u certifikua kur mbaroi kursi. Kur mbaroi…

Read More
Successful Story

Successful story

A youngster gets offered a job since he successfully completed the Camera Course in Diakonie Youth Center.One of the participants[1] that attended the camera course in Diakonie Youth Center, who was economically not stable and unemployed just like 60% of…

Read More
Vizita E Ministrisë Së Rinisë, Kulturës Dhe Sporteve Të Prishtinës, Së Bashku Me Ministrinë E Rinisë Së Tiranës, Vizituan Qendrën Rinore Diakonie.

Vizita e Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sporteve të Prishtinës, së bashku me Ministrinë e rinisë së Tiranës, vizituan qendrën rinore Diakonie.

Më datën 18.12.17, qendra rinore Diakonie mirëpriti delegacionin nga Ministria e rinisë, kulturës dhe sporteve të Prishtinës së bashku me Ministrinë e rinisë së Tiranës. Delegacioni pati rastin të njoftohen më shumë rreth kontributit të qendrës rinore Diakonie për rininë…

Read More
  • 1
  • 2