00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org
Storie E Suksesit

Storie e suksesit

Një i ri nga Mitrovica është kontratuar me punë pasi ka përfunduar me sukses kursin e kamerës në qendrën rinore Diakonie. Një nga pjesëmarrësit [1] që ka treguar perfomancë të shkëlqyer gjatë kursit të kamerës, u certifikua kur mbaroi kursi. Kur mbaroi…

Read More
Successful Story

Successful story

A youngster gets offered a job since he successfully completed the Camera Course in Diakonie Youth Center.One of the participants[1] that attended the camera course in Diakonie Youth Center, who was economically not stable and unemployed just like 60% of…

Read More