00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org

Diakonie qendra e gjuhës Gjermane është një ndër 10 projektet e Diakos-it dhe Diakonie Training Center, organizatë kjo e cila i ka rrënjët nga Gjermania dhe gëzon reputacion të shkëlqyer në Mitrovicë dhe në rajon.

Njohja e gjuhës Gjermane do të ju ndihmoj që më lehtë dhe në mënyrë profesionale t’i qaseni tregut të punës në rajon dhe në shtetet perëndimore.

Broshura FinaleBroshura Finale

Qendra e gjuhës Gjermane ofron:

  • Kurse të gjuhës Gjermane nga niveli A1 deri në nivelin B1.

  • Teste provuese të njohurisë së gjuhës Gjermane për të ju ndihmuar të përcaktoheni për nivelin e duhur.

  • Mësim interaktiv me metoda bashkëkohore dhe aktivitete tjera, që do të ju ndihmoj në përvetësim sa më të shpejtë të gjuhës Gjermane.