00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org

Storie e suksesit

Një i ri nga Mitrovica është kontratuar me punë pasi ka përfunduar me sukses kursin e kamerës në qendrën rinore Diakonie.

Një nga pjesëmarrësit [1] që ka treguar perfomancë të shkëlqyer gjatë kursit të kamerës, u certifikua kur mbaroi kursi. Kur mbaroi kursin, mentori i qendrës rinore Diakonie së bashku me trajnerin e kursit të kamerës, u angazhuan në gjetjen e praktikës profesionale për të riun në fjalë.

Pas përfundimit të sukseshëm të praktikës, atij ju afrua një punë. Puna e tij ka të bëjë me xhirime të fotove dhe videove nëpër evente si dasma, ngjarje kulturore, reklama etj.

Përfundojmë këtë storje suksesi duke cituar fjalët e të riut që ka përfituar nga kurset në Diakonie qendrën rinore:

“Dua të falënderoj qendrën rinore Diakonie dhe donatorët që mundësuar që të rinjtë e Mitrovicës të kenë rastin të ndjekin kurse si ai i kamerës.”

[1] Emri i tij i njohur për autorin e kësaj storje.

3