00381 (0)28 535 302 info@diakoniekosova.org

Zotëri Dietmar Arends dhe zotëri Martin Benker nga KFOR-i vizitojnë Diakonie Kosovën

Me 29. Qershor 2018 kemi patur në Diakonie Kosova dhe Diakonie Training Center si mysafir Superintendentin lokal të rrethinës kishtare zotërin Dietmar Arends dhe nga KFOR-i zotërin Martin Benker.

Së bashku i vizituan kurset e ndryshme trajnuese tek ne.

Pas Qendrës së Trajnimit, delegacioni vizitoi edhe qendrën multietnike të të rinjve (Diakonie Youth Center) dhe mësoi për detyrat e ndryshme të pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.

Jemi ndjerë shumë të lumtur për vizitën e tyre.

IMG 1954