fbpx

Balkan Network Meeting

Diakonie Kosova, the Psychosocial Centre for Traumatherapy, throughout 02-03 November 2016 has organized a regional meeting of Mental Health Professionals between Balkan Countries that work in trauma field and traumatherapy.This Meeting aimed to create a professional network of cooperation between participating countries such as Albania, Bosnia & Herzegovina, Macedonia and Serbia. During this Balkan Network Meeting the work of different NGO’s was presented in the…

Psycho-social center for trauma therapy organized a training about “Self-reasoning”

Diakonie Kosovo, Psychosocial Center for Trauma therapy organized a training on the topic “Self-reasoning”, in working with clients in difficult situations,” along dates 23,24 and 25 June, with PhD Magdalena Stemmer Lück offering theoretical elaboration  and concrete work with cases of selections from participants.

Diakonie Kosova, Qendra Psikosociale për Traumaterapi organizoi trajnimin me temën “Vetrezonimi”

Diakonie Kosova, Qendra Psikosociale për Traumaterapi organizoi trajnimin me temën “Vetrezonimi, rezonimi në punën me klient në situata të vështira”, përgjatë datave 23,24 dhe 25 Qershor, me PhD Magdalena Stemmer Lück duke ofruar elaborimin teorik dhe punën konkrete me rastet e prezentuara nga pjesëmarrësit.

DYC ndan certifikata për pjesëmarrësit e suksesshëm në kursin e gjuhës Gjermane

Qendra rinore Diakonie dhe znj. Blerta Peci- profesoresha e gjuhës Gjermane, kanë ndarë certifikata për pjesëmarrësit më të suksesshëm që kanë përfunduar kursin e gjuhës Gjermane.  Ekipi i qendrës rinore Diakonie u i dëshiron sukses të madh të gjithë studentëve në edukim të mëtejmë dhe aftësim profesional.

Zhvillimi i aftësive për pikturë – Youth and Culture

Në kuadër të projektit “Youth and Culture” qendra rinore Diakonie ka organizuar një seri orësh për pikturë. Pas mbajtjes së tri klasave, pjesëmarrësit kanë zhvilluar aftësitë për vizatim për të vazhduar më tej me pikturimin e temës: Trashëgimia kulturore. Projekti në fjalë është mbështetur nga Ministria e kulturës, rinisë dhe sporteve.

Follow by Email